مسجد حسينيه هيئت محبين الائمه عليهم السلام تهران

جوابیه شماره دو به اطلاعیه ها و مجله چاپ شده بر ضد هیئت محبین الائمه ع توسط استاد شیخ حسین انصاریان